Site menu:

Skivor

En LP-skiva "Låtar vid gungan" utkom 1984 OKELP 1029. Material med gammal Sibbo musik insamlades under flera år för dokumentering och år 2007 utkom den första CD-skivan "Sibbo Spelmanslag melodier och visor från gångna tider" TAPCD-007, den andra i serien utkom ett år senare "Hej på er alla" TAPCD-008.
Vår senaste skiva "Storskogen" kom ut i slutet av april 2013. Mer uppgifter om skivan och dess innehåll får du om du klickar på "CD 2013" här till vänster.