Site menu:

Aktuellt

Spelmanslagets övningar hålls i Sibbo Medborgarinstituts regi på måndagar kl 18.00 - 19.30 i Sipoonlahden koulu klass D102. Vårterminens övningar inleds den 14 januari 2019. Nya spelmän är välkomna.

Nyligen utförda spelningar

Samuelin Poloneesi i Helsingfors 16 - 18.3.2018

Spelmanslagets årsmöte den 2.3.2018 kl. 18 hos Helge Löfman

Medborgarinstitutets vårfest i Nickby hjärta den 6.4.2018. Ankomstmusik kl. 18.30 - 19.00

Skolkonsert i Leppätien koulu den 2.5.2018 kl. 10

Skolkonsert i Boxby skola den 16.5.2018 kl. 9.40

Gårdskonsert vid Sprutmästarens hus i Helsingfors den 3.6.2018 kl. 12

Spelmansstämma i Ekenäs 3 - 5.8.2018

Svenska Dagen fest i Nickby Hjärta 6.11.2018. Ankomstmusik av Sibbo Spelmanslag kl. 18.30 - 19.00.

Kommande spelningar

Folklandiakryssningen 11 - 12.1.2019.